Werken met whiplash

Ze weet wat whiplash is en vooral wat het met je doet. Maaike coacht professionals met een lastige gezondheid. Om aan het werk te komen of te blijven, júist met whiplash. Maaike is gecertificeerd als ervaringsdeskundige. Ze werkt samen met WSN, is als specialist in loopbaanbegeleiding en re-integratie inzetbaar voor vragen over werk en schrijft blogs en artikelen over haar leven en werken met whiplashklachten. E-mail maaike@whiplashstichting.nl 

Ga je zonder toestemming van je werkgever op vakantie dan mag je werkgever tijdelijk stoppen met het betalen van je loon.

Even lekker weg: mag je op vakantie als je ziek bent?

Ha fijn, de dagen worden langer, de zon laat zich meer zien. Het is voorjaar! Je collega’s hebben ‘hun’ vakantieperiode gereserveerd.  En wat zijn jouw vakantieplannen? Of ben je ziek en vraag je je af of je wel op vakantie mag? Deze en andere vragen over vakantie tijdens verzuim zal ik hier beantwoorden.

Ik ga daarbij uit van de situatie dat je je ziek hebt gemeld en (nog) niet of deels aan het werk bent.

‘Ik ben ziek. Mag ik wel op vakantie?’

Ja, ook als je ziek bent, mag je op vakantie.

‘Hoe vraag ik vakantie aan als ik ziek ben?’

Je vraagt je vakantie op de gebruikelijke manier aan bij je werkgever.

‘Ik ben al enkele maanden ziek, werk nu een paar uurtjes op arbeidstherapeutische basis en wil graag een paar weken vakantie. Waarom moet ik dan hele vakantiedagen opnemen?’

Als je ziek bent, bouw je dezelfde vakantierechten op als je gezonde collega’s. De opbouw van vakantie wordt genomen over je volledige contractuele werkweek. Je vakantiedagen worden dus ook volledig afgeschreven.

‘Maar ik werk boven formatie, dan hoef ik vakantie toch niet aan te vragen? Want ik sta als extra kracht.’

Ook dan dien je, voordat je boekt, je werkgever om goedkeuring te vragen voor de periode en duur van je vakantie.

‘Moet ik mijn werkgever altijd om toestemming vragen? Ook als ik niet werk?’

Ja. Wil je vakantie opnemen tijdens ziekte, dan heb je daar toestemming van je werkgever voor nodig. Staat de vakantie je herstel of re-integratie niet in de weg, dan kan de werkgever je verzoek voor vakantieverlof goedkeuren. Pas als je werkgever toestemming geeft, mag je op vakantie.

‘Ik heb een contract van 36 uur maar werk door ziekte op dit moment 20 uur per week. Nu wil ik twee weken vakantie opnemen. Hoeveel vakantiedagen of -uren mag mijn werkgever op mijn vakantietegoed in mindering brengen?’

Voor arbeidsongeschikte medewerkers die gedeeltelijk hun eigen werk verrichten, zullen bij op het opnemen de vakantiedagen voor de gehele arbeidsduur in mindering worden gebracht; niet alleen voor de uren dat er daadwerkelijk wordt gewerkt. In dit geval is dat dus twee keer 36 uur.

‘Ik heb vakantie aangevraagd en word nu opgeroepen bij de bedrijfsarts. Waarom?’

Je werkgever heeft waarschijnlijk advies gevraagd aan de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan op medische gronden beoordelen of deze vakantie nadelig kan zijn voor je herstel. De bedrijfsarts onderzoekt dan of er medische bezwaren zijn tegen je reisplannen. Vervolgens beslist je werkgever, mede op basis van dit advies, of jij op vakantie mag.

‘Ik heb nu minder vakantiedagen dan toen ik nog werkte. Hoe kan dat?’

Er wordt onderscheid gemaakt in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De eerdergenoemde opbouw van vakantierechten betreft wettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen (extra vakantiedagen) staan bijvoorbeeld in de CAO of je contract en kunnen bij ziekteverzuim vervallen.

‘Ik heb geen goedkeuring gevraagd want ik werk al enkele maanden niet. Nu zit ik in Zuid-Frankrijk en moet ik overmorgen naar de bedrijfsarts. Ik heb gezegd dat ik niet thuis ben en nu dreigen ze m’n salaris niet te betalen. Kan dat?’

Ja, ga je zonder toestemming van je werkgever op vakantie dan mag je werkgever tijdelijk stoppen met het betalen van je loon.

‘Waarom zou ik vakantiedagen opnemen als ik toch al niet kan werken?’

Tijdens je vakantie heb je geen re-integratieverplichtingen. Je hoeft dan dus geen activiteiten te ondernemen om weer aan het werk te gaan en hebt echt vrij.

‘Ik was vorig jaar te ziek om vakantie op te nemen. Moet ik mijn vakantiedagen nu voor 1 juli van dit jaar opnemen?’

Nee, als je te ziek was om je vakantiedagen op tijd op te nemen, dan vervallen je vakantiedagen pas na vijf jaar.

‘Mag mijn werkgever mijn vakantie-aanvraag weigeren?’

Ja, dat mag. Bij twijfel kan de werkgever advies vragen aan de bedrijfsarts. Deze kijkt of er medische bezwaren zijn. De werkgever kan alleen weigeren als de bedrijfsarts oordeelt dat de vakantie je herstel of re-integratie kan belemmeren. Ook een lopend re-integratietraject kan reden zijn om te weigeren.

Dus ook als je ziek bent, mag je op vakantie. Dit moet je vooraf wel overleggen met je werkgever en eventueel de bedrijfsarts.  

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *