Solliciteren met whiplash

Weet jij welke financiële regelingen op jou van toepassing zijn?

Voor werkgevers zijn er interessante regelingen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of in dienst te houden. Stel dat jij gaat solliciteren, weet jij dan welke dat zijn, wat ze inhouden en of ze ook voor jou gelden?

Enkele tips uit mijn eerdere stuk ‘Solliciteren met whiplash’ waren:

Tip 1: Kan de werkgever gebruikmaken van regelingen, bijvoorbeeld no-riskpolis of

proefplaatsing vanuit het UWV? Dat kan een reden zijn om wél over je

gezondheidsklachten te beginnen.

Tip 2: Weet welke financiële regelingen op jou van toepassing zijn.

Hoe weet je dat?

Ik zou willen dat ik hier een eenduidig antwoord op kon geven. De regelgeving op dit gebied is gecompliceerd, per situatie verschillend en de beschikbare informatie vaak onduidelijk. Slechts een klein deel van de sollicitanten weet van financiële regelingen.


In UWV Kennisverslag 2018-9 [De no-riskpolis in kaart gebracht] is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de no-risk polis, de bekendste financiële regeling. De onderzoekers geven aan dat 16% van de sollicitanten met een arbeidsbeperking weet dat hij/zij onder deze regeling valt.

Informatie 

Misschien heb je informatie ontvangen van je werkgever (personeelszaken of casemanager). Je kunt zelf neuzen op de site van het UWV, daar is veel informatie beschikbaar. Ook brieven van het UWV, zoals bijvoorbeeld de beslissing van het UWV over de WIA-beoordeling, geven uitleg.

De informatie is vaak ingewikkeld en moeilijk te begrijpen. En dus is het lastig om er iets over te vertellen als je solliciteert.

Solliciteren

Bovendien gaat het in een sollicitatiegesprek over jou en je geschiktheid voor de functie. Noemen dat jij een financiële regeling ‘meebrengt’ kán wél, bijvoorbeeld:

  • als je denkt dat deze regeling de werkgever over de streep trekt om jou aan te nemen
  • als je zelf nog niet weet of de functie bij je past en je – om dit te onderzoeken – gebruik wilt maken van een proefplaatsing.

Bedenk wel dat als jij aangeeft dat je werkgever gebruik kan maken van een regeling, je daarmee óók aangeeft dat je gezondheidsklachten hebt. Wil je dat?

Tip: Weet of, wat en hoe je wilt vertellen over je gezondheidsklachten.

Informatie straks

Het plan van UWV om sollicitanten voortaan mondeling en schriftelijk – beter – te gaan informeren vind ik prima. Het idee is om via de werkmap een overzicht te geven waarop je kunt zien op welke voordelen je toekomstige werkgever aanspraak kan maken.

Met de tip van het UWV dat sollicitanten dit overzicht bij hun sollicitatiebrief kunnen voegen ben ik minder blij. Ik vind dat een sollicitatie allereerst moet gaan over jou en je kwaliteiten.

Ook met goede informatie heb je een keus. Jij kunt kiezen of je in een sollicitatieprocedure wel of niet meldt dat je een financiële regeling meeneemt en een arbeidsbeperking hebt.

Tip: Laat je informeren, door je casemanager, je (2e spoor) re-integratie begeleider of

begeleider van het UWV. Vraag specifiek naar regelingen die op jou en jouw

situatie van toepassing zijn.

Tip: Zorg voor tekst met duidelijke informatie die je goed kunt uitleggen aan je

gesprekspartner.

*Noot

Veel van mijn cliënten zijn ziek, hebben een werkgever, hebben een ziektewet- of WIA-uitkering van het UWV, of hun aanvraag WIA is afgewezen. Jouw situatie kan anders zijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *