Inkomen bij ziekte

Als coach van de P-AL word ik benaderd met de meest uiteenlopende vragen. ‘Ik wil minder werken, hoe pak ik dat aan?’ of ‘Hoe kan ik blijven werken met mijn klachten?’ of ‘Ik heb me ziekgemeld, wat nu?’ Vragen die niet snel en makkelijk te beantwoorden zijn en zeker niet met de summiere informatie die ik daarbij ontvang. Waarom?

Vraag: heb ik recht op een ziekte-uitkering? (1)
Als voorbeeld de vraag van MC: ‘Heb ik als [functie] recht op een ziekte-uitkering?’. Ze geeft aan hoe oud ze is, dat ze als [functie] werkzaam is en dat haar gezondheidsklachten niet verbeteren. Haar reumatoloog heeft aangegeven dat haar baan waarschijnlijk te belastend voor haar is (2). Ze geeft aan voor een zware beslissing te staan want ze heeft dit inkomen nodig en wil nog enig leefgenot met minder pijn.

Wie betaalt mijn loon als ik me ziekmeld?
Is mijn vertaling van haar vraag {aanname}. Ik noem hier enkele zaken die onderdeel kunnen zijn van het antwoord.

Contract

Dat hangt af van je contract. Heb je een gewoon arbeidscontract dan betaalt je werkgever je salaris door. Deze loondoorbetalingsplicht bij ziekte is per CAO of per bedrijf geregeld en stopt als je dienstverband van rechtswege afloopt (tijdelijk dienstverband) of na 104 weken ziekte.

Bij een uitzendcontract is er onderscheid tussen wel of geen uitzendbeding: bij een

uitzendcontract met uitzendbeding eindigt je dienstverband bij ziekmelding en bij een uitzendcontract zonder uitzendbeding loopt je dienstverband door tot de overeengekomen datum.

Loondoorbetaling bij een oproep- of 0 urencontract is afhankelijk van de datum van ziekmelding (wel of niet tijdens ingeroosterde periode), de uren die je (regelmatig) bent opgeroepen en hoeveel je hebt gewerkt in de 3 maanden voor je ziekmelding. De salarisdoorbetaling door de werkgever stopt op einddatum van de overeenkomst.

Ziektewet UWV

Na loondoorbetaling door je werkgever zijn er – voor bepaalde groepen en situaties – ziektewet regelingen vanuit UWV.

Eigen bedrijf

Misschien is MC wel eigen baas? Dan hangt eventuele loonbetaling af van de arbeidsongeschiktheidsverzekering – en met welke voorwaarden – die ze heeft afgesloten.

Eerdere WIA-toekenning

MC meldt ook dat ze haar oorspronkelijke baan door pijn en vermoeidheidsklachten niet meer kon uitvoeren en hiervoor voor 45 -55% is afgekeurd door het UWV. Wanneer was dat, is MC in dienst gebleven bij deze werkgever en is er destijds wel of niet een nieuwe arbeidsovereenkomst afgesloten?

Arbeidsongeschikt

Is er sprake van toename van arbeidsongeschiktheid? Dan zou MC (of haar werkgever) een herbeoordeling aan kunnen vragen bij het UWV.

Antwoord?
Inkomsten die je kunt ontvangen bij ziekte zijn loon (loondoorbetalingsverplichting van je werkgever), een ziektewet uitkering van het UWV en mogelijk daarnaast een WIA-uitkering.

Met deze informatie heeft MC nog geen antwoord. Het geeft wel weer hoe ingewikkeld de wetgeving in elkaar zit en dat het belangrijk is om te weten hoe jouw specifieke situatie is. Elke situatie is maatwerk en een verkeerd antwoord is snel gegeven. De juiste professional brengt je een stuk verder.

(1)

Ziekte uitkering is geen bestaand woord.

(2)

Het is goed dat in een gesprek met de reumatoloog het onderwerp werk wordt meegenomen. Het is echter aan de bedrijfsarts en niet aan de reumatoloog om beperkingen vast te stellen. Op basis daarvan kan een een arbeidsdeskundige kijken in hoeverre de functie (deels) te belastend is.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *